Wydarzenia

Rozwód z orzeczeniem o winie – co daje takie rozwiązanie?

• Zakładki: 80


Gdy małżonkowie są zgodni i nie obarczają się wzajemnie winą o całkowity i trwały rozpad małżeństwa, dochodzi do rozwodu bez orzekania o winie. Jednak gdy chociaż jedna ze stron nie zgadza się na takie rozwiązanie, rozpatrywany jest pozew o rozwód z orzeczeniem o winie. Co daje takie rozwiązanie i o czym muszą pamiętać obie strony konfliktu?

Rozwód z orzeczeniem o winie – jaka może być wina współmałżonka?

Składając pozew o rozwód z orzeczeniem o winie, należy pamiętać, że nie zawsze to, co my uznajemy za winę współmałżonka, zostanie uznane za winę przez sąd. Zdarza się bowiem, że w sprawach takich sąd orzeka o winie osoby, która wniosła pozew lub o winie obojga małżonków. Dzieje się tak na przykład w sytuacjach, gdy zdrada nie była przyczyną rozpadu małżeństwa, a konsekwencją winy współmałżonka.

Co do zasady winą za rozpad małżeństwa może być niewierność, niegospodarność, niepodejmowanie pracy zarobkowej, alkoholizm, znęcanie się psychiczne i fizyczne, odmowa współżycia, hazard lub inne nałogi. Działanie bądź zaniechanie musi być zawinione, jednak nie musi być celowe, aby było uznane za winę rozpadu małżeństwa. Oznacza to, że jeśli współmałżonek nadużywa alkoholu, ale leczy chorobę alkoholową, nie zostaje uznany za winnego. Jeśli jednak przyczynił się od rozpadu małżeństwa w sposób świadomy, nie leczył się, zostanie on uznanym winnym – nawet jeśli jego celem nie było zakończenie związku małżeńskiego.

Rozwód z orzeczeniem o winie a alimenty

Rozwód z orzeczeniem o winie jest szansą na uzyskanie przez osobę niewinną alimentów od osoby winnej. Alimenty takie mogą być przyznane przez sąd na sprawie rozwodowej lub w ramach osobnego procesu. Alimenty dla niewinnego współmałżonka przyznawane są wówczas, gdy rozpad związku małżeńskiego i rozwód przyczyniły się do pogorszenia sytuacji materialnej – nie musi jednak osoba ta znaleźć się w niedostatku. Z kolei stronie winnej rozpadu małżeństwa nie przysługują alimenty, nawet jeśli popadła w niedostatek.

Rozwód z orzeczeniem o winie daje więc szansę na poprawę sytuacji materialnej osobie niewinnej rozpadu małżeństwa. Należy jednak pamiętać, że batalia w sądzie nie należy do najłatwiejszych – przesłuchiwani są świadkowie, padają trudne pytania, a sprawa trwa znacznie dłużej niż w przypadku rozwodu bez orzekania o winie.

Artykuł powstał we współpracy z radcą prawnym Małgorzatą Maciejewską.

Fot. Shutterstock.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
68 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *