Wydarzenia

Ślub z obcokrajowcem – jak wyglądają procedury, o czym trzeba pamiętać?

• Zakładki: 150


Ślub z obcokrajowcem, bez względu na to, czy jest on mieszkańcem Unii Europejskiej (UE), czy nie, może wymagać pewnych dodatkowych formalności. Poniżej przedstawiamy ogólne informacje na temat procedur związanych z zawarciem ślubu cywilnego z obcokrajowcem w tych dwóch przypadkach.

Cywilny ślub z obcokrajowcem, będącym mieszkańcem UE

  1. W przypadku, gdy chcesz zawrzeć ślub cywilny z obcokrajowcem będącym mieszkańcem UE, formalności związane z tą ceremonią będą w dużej mierze zależeć od przepisów państwa, w którym planujesz się pobrać. Ogólnie jednak, wymagane będą następujące kroki:

a) Dokumenty tożsamości: Zarówno Ty, jak i Twój partner musicie dostarczyć dokumenty tożsamości, takie jak paszporty lub karty pobytu.

b) Dowody stanu cywilnego: Zwykle wymaga się przedstawienia aktów urodzenia lub zaświadczeń o stanie cywilnym, które potwierdzają, że żadne z was nie jest obecnie w związku małżeńskim lub nie posiada innych zobowiązań małżeńskich.

c) Tłumaczenia przysięgłe dokumentów: Jeśli dokumenty nie są w języku urzędowym kraju, w którym zamierzasz się pobrać, może być konieczne ich przetłumaczenie na ten język.

d) Wydanie przysięgłego świadectwa o zdolności do zawarcia małżeństwa: Niektóre kraje wymagają, aby para złożyła oświadczenie, potwierdzające, że jest zdolna do zawarcia małżeństwa. Może to obejmować zaświadczenie lekarskie lub inne dokumenty.

e) Wizy i pozwolenia: Jeśli Ty lub Twój partner jesteście obywatelami państwa spoza UE, mogą być wymagane wizy lub specjalne pozwolenia w celu wjazdu i pobytu na terenie kraju, w którym ma zostać zawarty ślub.

Ślub z obcokrajowcem spoza UE

  1. Jeśli planujesz zawrzeć ślub cywilny z osobą spoza UE, procedury mogą być bardziej skomplikowane. Wiele państw ma określone wymagania dotyczące zawierania małżeństw z obcokrajowcami spoza UE. Poniżej przedstawiam ogólne kroki, które mogą być konieczne:

a) Poświadczenie dokumentów: Dokumenty tożsamości, takie jak paszporty, oraz inne dokumenty, takie jak akt urodzenia, mogą wymagać poświadczenia lub legalizacji w kraju, z którego pochodzi obcokrajowiec.

b) Wizy i pozwolenia: Jeśli Ty lub Twój partner jesteście obywatelami państwa spoza UE, mogą być wymagane wizy lub specjalne pozwolenia w celu wjazdu i pobytu na terenie kraju, w którym ma zostać zawarty ślub. Informacje na ten temat można uzyskać w ambasadzie lub konsulacie danego kraju.

c) Tłumaczenie dokumentów: Jeśli dokumenty nie są w języku urzędowym kraju, w którym planujesz się pobrać, może być konieczne ich przetłumaczenie na ten język.

d) Świadectwo zdolności do zawarcia małżeństwa: W niektórych przypadkach obcokrajowcy spoza UE mogą być zobowiązani do przedstawienia świadectwa potwierdzającego, że są wolni od zobowiązań małżeńskich w swoim kraju.

Ważne jest, abyś sprawdził przepisy dotyczące małżeństwa i procedury w kraju, w którym planujesz zawrzeć ślub cywilny z obcokrajowcem. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zawsze warto skonsultować się z urzędem stanu cywilnego lub ambasadą danego kraju, aby uzyskać najbardziej aktualne i dokładne informacje.

Fot. Shutterstock.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
65 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *