Wiadomości

Sprawy frankowe – czy frankowicz może pozwać bank o dodatkową rekompensatę?

• Zakładki: 201


15 czerwca 2023 roku TSUE wydał orzeczenie, na które czekało wielu Polaków. Odkąd banki zaczęły rościć sobie prawo do dodatkowego wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału po unieważnieniu umowy kredytowej, wielu frankowiczów zastanawiało się, czy warto pozywać kredytodawcę. Orzeczenie TSUE nie pozostawia wątpliwości.

Sprawy frankowe – jakie korzyści przynosi unieważnienie kredytu we frankach?

Dyrektywa 93/13 chroniąca prawa konsumenta wyraźnie wskazuje, że przedsiębiorca nie może czerpać korzyści z umów, które godziły w interes klienta. Chociaż dyrektywa nie wskazuje wprost, jak powinny wyglądać rozliczenia klienta z przedsiębiorcą po unieważnieniu umowy, ten nie może żądać dodatkowej zapłaty. Zgodnie z orzeczeniem TSUE bank nie ma prawa rościć od klienta zapłaty za bezumowne korzystanie z kapitału. Ponadto klient, który wygra sprawę w sądzie o unieważnienie umowy kredytowej, jako poszkodowany ma prawo żądać od banku rekompensaty za bezprawne korzystanie z odsetek i innych opłat związanych z kosztami kredytu frankowego, które regularnie płacił kredytodawcy.

Wyrok z 15 czerwca 2023 r. wydany w sprawie C-520/21 jest w pełni zgodny z opinią rzecznika generalnego TSUE wydaną w tej sprawie 4 miesiące wcześniej. Już po wydaniu tej opinii było niemal pewne, że bankom żadne wynagrodzenie za korzystanie z kapitału się nie należy. Już rzecznik generalny TSUE słusznie zauważył, iż nie sprzeczne z unijną dyrektywą 93/13 byłaby możliwość dochodzenia przez banki wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, w sytuacji, gdy to banki wprowadziły do umów nieuczciwe zapisy umowne. Przedsiębiorca – w tym przypadku bank, nie może osiągać jakichkolwiek korzyści ze swojego bezprawnego działania. Wyrok TSUE z 15.06.2023 r. w pełni potwierdził, że bankom wynagrodzenie za korzystanie z kapitału się nie należy.

Inaczej wygląda sytuacja kredytobiorców, którzy przez lata spłacali nieuczciwe kredyty frankowe. Fakt, że umowa kredytu frankowego ostatecznie uznana zostanie za nieważną, jest konsekwencją bezprawnych działań banku, a nie kredytobiorcy, w związku z czym nie ma żadnych przeszkód, by kredytobiorcy dochodzili ewentualnej rekompensaty od banku.

Kredyty frankowe Zielona Góra to dla kredytobiorców nie tylko ogromne obciążenie finansowe, ale także psychiczne. Unieważnienie umowy kredytowej jest szansą, by uwolnić się od zobowiązania bez żadnych dodatkowych kosztów. Obecnie możliwe jest również podjęcie walki o rekompensatę za bezumowne pobieranie odsetek i innych kosztów kredytu i obracanie przez banki gotówką kredytobiorców. Dzięki orzeczeniu TSUE klienci banków nie będą mieli obaw, by walczyć o swoje prawa – złożenie pozwu o unieważnienie kredytu frankowego nie będzie budził skrajnych emocji, a jedynie dawał dużą nadzieję na koniec spłacania wciąż rosnących rat kredytowych.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
170 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *