Biznes

Szkolenia BHP – co musisz wiedzieć i kto za nie odpowiada?

• Zakładki: 138


Szkolenia BHP są ważnym elementem przyczyniającym się do zwiększenia bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie. Służą do edukacji pracowników, a także wprowadzania stosownych procedur bezpieczeństwa i higieny pracy. Odpowiedzialność za szkolenia BHP spoczywa na pracodawcy. Musi on upewnić się, że wszystkie zatrudnione osoby są świadome swoich obowiązków i odpowiedzialności w zakresie BHP.

Bezpieczeństwo pracy jest kluczowym elementem zapewniającym zdrowie i dobre samopoczucie pracowników. Obowiązki spoczywające zarówno na pracodawcy, jak i pracowniku regulowane są stosownymi przepisami ogólnymi i szczegółowymi – przede wszystkim działem X Kodeksu Pracy oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Przepisy dotyczące BHP są określone w Ustawie o służbie BHP. Wynika z nich, że miejsca pracy powinny być odpowiednio oznakowane i wyposażone w sprzęt ochronny, taki jak kaski, gogle, rękawice itp. Pracodawca powinien regularnie organizować szkolenia BHP dla swoich pracowników, aby upewnić się, że są oni świadomi potencjalnych zagrożeń i mają odpowiednie umiejętności do ich unikania. Ponadto należy regularnie sprawdzać stan techniczny maszyn i urządzeń oraz upewnić się, że są one odpowiednio eksploatowane i ubezpieczone. Istotną kwestią jest utrzymywanie czystego i schludnego miejsce pracy.

Kto może przeprowadzić szkolenie BHP?

Instruktaż ogólny, będący  częścią szkolenia wstępnego, który odbywają nowo zatrudnieni pracownicy, studenci będący na praktykach oraz uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu, może prowadzić: pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy, osoba wykonująca u pracodawcy zadania służby BHP, pracodawca, który sam wykonuje takie zadania, lub pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniający właściwą realizację programu instruktażu, mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie BHP. Pracownik służby BHP nie może przeprowadzać instruktażu stanowiskowego. To zadanie powinna realizować wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz jest przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego. Nieco inaczej wygląda kwestia szkoleń okresowych. Organizator szkolenia (pracodawca oraz jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bhp) oprócz programów szkolenia musi zapewnić odpowiednie warunki lokalowe oraz wyposażenie dydaktyczne do właściwej realizacji programów szkolenia, w tym wykładowców i instruktorów posiadających zasób wiedzy i doświadczenie zawodowe.

Oursourcing BHP

W praktyce wielu pracodawców zleca organizację szkolenia firmom zewnętrznym, które nieustająco trzymają rękę na pulsie BHP, będąc na bieżąco ze wszelkimi zmianami przepisów i zaleceniami. Szukając sprawdzonej firmy, warto zlecić szkolenia BHP Wrocław ekspertom z H&S Solutions.

Artykuł powstał przy współpracy z firmą H&S Solutions.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
55 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *